BALARAD, s.r.o.  
Orgovánová  6  
080 01  Prešov
European Union
balarad@balarad.sk

IČO 36710083
DIČ 2022303162 
IČ DPH SK2022303162 podľa §7a
VAT ID number SK2022303162

Dátum vzniku: 1. januára 2007,  zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.18078/P
Established on January, 1st, 2007, registered in Business Register, Slovak Republic Ministry of Justice (Oddiel: Sro, Vložka číslo 18078/P) 

Naše ponuky:
Our products:

 

47

Embird - modulárny vyšívací program
Embird - Modular Embroidery Software

46

Mapwel - program pre personálne počítače, ktorý umožňuje tvorbu vlastných máp pre GPS, kompiluje na formát kompatibilný s GPS a presunie ho do GPS. Pracuje s Garmin® GPS zariadeniami
Mapwel - software for the PC or laptop that allows you to create your own maps for GPS, compile them into GPS compatible format (.IMG) and upload your custom maps to GPS. It works with the Garmin® GPS devices

90

Viac ako 700 fotorealistických programov výšiviek psov výtvorených programom Embird
More than 700 photo-realistic embroidery designs of the dogs created in Embird

85

Zákazková tvorba vyšívacích programov 
Custom digitizing
Contact us